Hjælp. Fyret er stoppet.

Hvad gør du, når kedlen er kold, og oliefyret ikke starter …

 Pludseligt er det alt for koldt, og oliefyret er gået ud.
Her er et par tips til hvad du selv kan gøre for at få oliefyret startet igen.

 start fyr rød knap  Lyser den røde lampe?
Den røde lampe sidder typisk på selve oliefyret/brænderen og fungerer som genstarts knap. Lampen lyser, når fyret er gået i stå på grund af en fejl eller på grund af mangel på olie.Du kan prøve at genstarte oliefyret ved at trykke på lampen. Hvis lampen slukker, så vent 3-4 minutter for at se, om fyret går i gang igen. Hvis fyret ikke kører, når du har genstartet 3-5 gange, kan det skyldes, at du mangler olie eller filter/dyse er tilstoppet..

 oliemåler  Er der olie nok på tanken?
Underjordiske tanke: Tjek oliestanden ved at stikke en pejlestok (eller pind) gennem pejlehullet, til du når bunden af tanken. De sidste centimeter kan ikke suges op, så der skal være mindst 10-30 cm olie i tanken.
(Ps. kan være vand)

Overjordiske tanke:
Tjek oliestanden på måleren og husk, at de nederste 8-10 cm typisk ikke kan suges op.

33-image  Er der strøm til fyret?
Tjek afbryder, sikring og HFI-relæ. Se evt. om du mangler strøm andre steder i huset.

kedeltermostat  Er kedeltermostaten indstillet rigtigt?
Termostaten skal normalt være indstillet omkring 65 °C.

 overkogssikring Er overkogstermostaten udkoblet?
Tryk hårdt på overkogstermostaten (grønne knap) for at sikre, at den er indkoblet.

 vand på anlæg  Er der vand nok på anlægget?
Nogle kedler er udstyret med vandmangelsikring, der afbryder fyret hvis anlægget mangler vand. Er dette tilfældet, skal der påfyldes vand.

Kører fyret stadig ikke, er det rart at vide, at hjælpen kun er en opringning væk.

Ring til os 30969740  (kun i Vintersæson) 

I sommersæsonen skal du

sende Mail.

Vagtordning i perioden 1. oktober til 30. april: .Vintersæson

– Alle dage fra klokken 8.00 – 19.00

se telefontider under abonnements aftaler. 

eller send mail på Oliefyret@gmail.com

 

Hvornår dækker vagtordningen?

Normal arbejdstid på hverdage er klokken 7.00-15.00. også udenfor normal arbejdstid svarer vores vagt på mail:

Oliefyret@gmail.com  – HELE ÅRET RUNDT.

Husk. Hvis du ikke har Abonnement koster det kun 650.- Kr. inkl. moms pr udkørsel. ved driftsstop.

(husk at tjekke oliebeholdning samt vand på kedel, inden du ringer)

Vagtordning i perioden 1. oktober til 30. april: Vintersæson.

– Alle dage fra klokken 8.00 – 19.00

Vagtordning i perioden 1. maj til 30. september: Sommersæson.

– Alle hverdage Klokken 7.00 – 15.00

I perioden 1. maj til 30. september dækker abonnements aftaler ikke tilkald på helligdage/Weekender