Vilkår og betingelser.

Vilkår og betingelser.

1. Oliefyret.dk’s vilkår og Handelsbetingelser:

Disse Handelsbetingelser gælder for alle online-bestillinger af servicering af fyr og kedler samt fyrings- og dieselolie gennem oliefyret.dk.

2. Hvem kan benytte online-bestilling:

2.1 oliefyret.dk modtager bestillinger fra alle myndige personer over 18 år. Du skal have fast bopæl i Danmark, da oliefyret.dk, ikke kan levere uden for landets grænser.

2.2 oliefyret.dk forbeholder sig ret til at kreditvurdere kunder, der har bestilt fyringsolie eller dieselolie via www.oliefyret.dk.

3. Priser:

Alle bestillinger vil blive faktureret til vores nettopris på bestillings dagen.

Alle priser på oliefyret.dk er angivet i danske kroner Inkl. moms og afgifter.

Alle priser på oliefyret.dk er Inkl. energisparebidrag på 50 KR. Inkl. moms pr. 1.000 liter.

4. Rabatter:

4.1 oliefyret.dk opererer ikke med rabatter, da vi arbejder med et koncept med lav nettopris.

4.2 Der kan forekomme rabatkuponer på oliefyret.dk. Rabatkuponer kan enten give et yderligere nedslag i oliefyret.dk’s lave nettopris ved kommende levering eller ved hovedeftersyn af fyr og kedel.

5. Betalingsformer:

På oliefyret.dk forudbetales ordrer ved bestilling. Som betalingsmiddel modtager vi betaling direkte via netbank hos Finansnetbanken eller Swipp/Mobilepay. fremtidens mobilbetalings løsning.

Samt efter den 01-01-2017 – betaling med Kreditkort via Paypal.

fra den 01-08-2019 kan man betale for 400ltr 2 sorterings olie via rater, vi kalder det payrate. dette forgår via vores samarbejdspartner Danskhjemmeservice.dk.

følgende er krav for at blive godtaget.

betaling af rater altid 1.bankdag i måneden

Mindst 3 rater skal være betalt, før levering kan finde sted.

altid sammenhængende måneder efter levering har fundet sted.

Ved manglende betaling har vi ret til opkræve det fulde beløb af det resterende skyldige rater. med forfald samme dag.

_ _ _ _

Ang. Forudbetaling med skal forstås på den måde, at oliefyret.dk ved bestillingen reserverer ordrens fulde beløb plus et tillæg på 250,00 Kr. på kundens kreditkort. Beløbet trækkes endeligt, når ordren er leveret i den af kunden anviste olietank. Betaler man via netbank eller mobil overførsel, overføres ordrens fulde beløb til oliefyret.dk. Efter levering vil en evt. overskydende indbetaling blive tilbageført til kundens konto.

Ved ordrer større end 700 liter, forbeholder oliefyret.dk sig ret til at trække det fulde beløb ved modtagelsen af bestillingen.

5.1 Betaling med Mobilepay eller Swipp eller andre kreditkort ud over Visadankort:

Oliefyret.dk forbeholder sig retten til at pålægge alle bestillinger, der betales med Mobiloverførelser samt kreditkort og netbank betalinger, et gebyr svarende til den omkostning oliefyret.dk pålægges for modtagelse af betalingen.

I øvrigt henviser vi til kortudsteders bestemmelser samt gældende regler for betalinger over nettet med kreditkort.

oliefyret.dk’s omkostninger er:

Paypal til Paypal konto i danmark:

Gratis.

Alm Dankort:

modtages ikke

Dansk udstedte kreditkort :

(benyttes pt. ikke)

Udenlandsk udstedte kreditkort :

(benyttes pt. ikke)

Danske Netbank:

gratis. pr. transaktion

Coop Netbank:

gratis. pr. transaktion

Mobile Pay:

Vi opkræver intet beløb i forbindelse med transaktionen, da den pt. er gratis at benytte.

5.2 Faktura

Faktura fremsendes pr. e-mail efter at fyringsolien er leveret.

5.3 Tillæg

Alle vores priser på fyringsolie er Inkl. afgifter, moms og levering. Hvis du ønsker levering samme dag, skal dette altid aftales ved betaling af ordren, der vil være et tillæg for strakslevering.

Strakslevering kr. 600,00

Forgæves kørsel kr. 575,00

Levering under 700 liter kr. 600,00

Levering af 400 liter 2.sorterings fyringsolie er levering Inkl. i prisen.

6. Leveringsbetingelser:

oliefyret.dk betragter varen som leveret efter påfyldning i kundens olietank.

6.1. Hvor kan oliefyret.dk levere fyringsolie:

oliefyret.dk kan levere fyringsolien i 700 liters mængder i Jylland, Fyn, Sjælland og alle brofaste øer.

Levering af fyringsolie er betinget af, at alle lovkrav i forbindelse med olietankbekendtgørelsen er opfyldt. Alle overjordiske tanke skal i den forbindelse være forsynet med en godkendt tankalarm og nemt tilgængelig.

Vores tankbiler har maksimalt 60 meter påfyldnings slange. Vi kan derfor ikke levere til adresser, hvor der er mere end 60 meter fra det sted, hvor tankbilen kan parkere til påfyldnings studsen.
Hvis dette opleves forbeholder oliefyret.dk sig retten til at fakturere 575,00 kr. inkl. moms (forgæves kørsel) i tilfælde af der er mere end 60 meter fra det sted, hvor tankbilen kan parkere til påfyldnings studsen.

6.2. Leveringstid:

oliefyret.dk leverer senest 2-4 hverdage efter bestillings dagen. Der kan forekomme leveringer om aftenen i travle perioder.

Ved bestilling af 2. sorterings olie aftales levering nærmere via email.

6.3. Manglende adgang til olietank:

oliefyret.dk forbeholder sig retten til at fakturere 575,00 kr. inkl. moms i tilfælde af, at det ikke er muligt at levere grundet manglende adgang til kundens olietank.

6.4 Kundens ansvar:

Før levering med tankbil, skal kunden tilsikre at:

a. Tankalarm er monteret på tanken, eller at tanken nemt kan pejles.

b. Der er plads i tanken til den mængde fyrings- eller dieselolie, som ordren er afgivet på.

c. Tankinstallationen er godkendt og lever op til gældende miljømæssige krav og regler.

d. Der er fri og uhindret adgang til tanken.

Chaufføren kan til enhver tid nægte at levere, såfremt ovenstående ikke er i orden.

6.5 Hastelevering

Ønskes hastelevering til næste hverdag opkræves et kørsels gebyr på kr. 500.- incl. moms. dette noteres ved bestilling af fyringsolien. Der tages forbehold for ledig transport-kapacitet.

7. Manglende levering og force majeure:

7.1. Manglende levering:

Hvis oliefyret.dk ikke har leveret den bestilte fyringsolie inden for den aftalte leveringstid, bedes du kontakte oliefyret.dk på e-mail oliefyret@gmail.com

7.2. Force majeure:

Oliefyrets.dk leveringspligt udsættes, begrænses eller ophører i det omfang force majeure eller andre forhold, som Oliefyret.dk ikke er herre over, måtte forsinke, vanskeliggøre eller forhindre levering. Som force majeure anses krig, oprør, borgerlige uroligheder, blokader, karantæneforanstaltninger, strejke, lockout, brand, is-vanskeligheder, trafik- og driftsforstyrrelser i øvrigt, samt foranstaltninger af enhver art truffet af offentlige myndigheder eller af myndigheder, der kan sidestilles hermed.

7.3 Leveringsomkostninger:

Eneste online oliebestilling er 700 liter. Vores priser forudsætter et minimum`s kvantum på 700 liter. For mindre leverancer opkræves et leverings gebyr, der udgør 600,00 kr. Inkl. moms. kontakt os på Email Oliefyret@gmail.com

8. Afbestilling:

Afbestilling af en given ordre kan foretages frem til leveringen påbegyndes.
Ved afbestilling kontakt hurtigst muligt Oliefyret.dk på Email Oliefyret@gmail.com

9. Fortrydelsesret:

Efter levering kan olien kun returneres mod forudgående aftale med Oliefyret.dk vil blive pålagt alle omkostninger i forbindelse med tilbagelevering af olien. Oliefyret.dk gør opmærksom på, at olie leveret i kundens tank, ikke kan genanvendes og derfor vil blive afregnet som spildolie.

10. Reklamation

Købet er omfattet af købeloven, herunder mangelreglerne, som giver dig 2 års reklamationsret. Hvis du oplever fejl eller mangler ved produktet, anbefaler vi, at du reklamerer hurtigst muligt.

Reklamationer behandles af Oliefyret.dk`s kundeservice. Kontakt os på E-mail Oliefyret@gmail.com

Oliefyret.dk v/Morten Thorlaksen
lucernevej 19
4040 Jyllinge

Kontakt E-mail: Oliefyret@gmail.com

CVR: 39542463
Bank: Coop – Bank   REG: 6620 Konto: 01572049 Mobilepay  30649740 via Danskhjemmeservice.dk en del af Dhs.care ejet af MortenThorlaksen Holding IVS.